الانتی فورت (Elanthe Forte)

برای سوختگی پوست که از طریق آب جوش یا بخار غذا به وجود می آید مورد استفاده می باشد
150،000 ریال

برای سوختگی پوست که از طریق آب جوش یا بخار غذا به وجود می آید مورد استفاده می باشد و با پوشش محل سوختگی پوست ، خاصیت سر کردن ، بی حسی ، پایین آوردن حرارت پوست و حالت مسکنی که دارد باعث درمان سوختگی و التهاب می شود