شامپو سی استار

برای موهای آسیب دیده و معمولی استفاده می شود که ضد ریزش بوده و موجب نرم کننده گی مو می گردد.
180،000 ریال

برای موهای آسیب دیده و معمولی استفاده می شود که ضد ریزش بوده و موجب نرم کننده گی مو می گردد.