شامپو کافئین پرهام

با استفاده از خواص فوق العاده باعث ترمیم و جلوگیری از ریزش مو می شود.
380،000 ریال

شامپو کافئین پرهام با استفاده از خواص فوق العاده باعث ترمیم و جلوگیری از ریزش مو می شود. اصاره کافئین موجود در این شامپو موجب می گردد جریان زیرپوستی افزایش پیدا کند که این امر باعث توانایی رشد بیشتر مو و ترمیم آن می شود.