کالاندولا 15 گرمی

حاوی مجموعه قوی از ترکیبات ضد التهاب، ضد قرمزی و عصاره های گیاهی التیام بخش...
35،000 ریال

حاوی مجموعه قوی از ترکیبات ضد التهاب، ضد قرمزی می باشد. همچنین حاوی عصاره های گیاهی التیام بخش است که مناسب برای درماتیت‏های آلرژیک،ادرار سوختگی‏های نوزادان، آزردگی‏های جلدی ناشی از خراش‏ها و بریدگی‏های سطحی، خشکی و ترک‏های پوست، گزیدگی حشرات می باشد.